SPONSORING VAN HET PROMOTIETRAJECT AAN PRIESTLEY

Het Internationaal Klimaatcentrum Priestley aan de Universiteit van Leeds brengt wereldleidende expertise samen om onderzoek te doen voor het onderbouwen van robuuste en tijdige oplossingen om klimaatverandering en de impact ervan op de samenleving en ecosystemen aan te pakken. Wij sponsoren een driejarig promotietraject dat in oktober 2020 van start gaat. Tijdens dit promotietraject wordt onderzoek gedaan naar de ‘Gemeenschappelijke baten van de koolstofarme economie: verbeterde luchtkwaliteit en minder mondiale opwarming’.

WAAR GAAT HET PROMOTIEONDERZOEK OVER?

Het probleem

Door luchtverontreiniging sterven er wereldwijd ongeveer zeven miljoen mensen per jaar en rond 90% van de wereldbevolking ademt zeer verontreinigde lucht in. In oktober 2019 verklaarde het hoofd van het stelsel voor gezondheidszorg van het Verenigd Koninkrijk, de National Health Service (NHS), dat luchtverontreiniging een volksgezondheidscrisis in het VK was.

Veel van deze luchtverontreiniging is het gevolg van het verbranden van fossiele brandstoffen bij industriële en huishoudelijke processen alsook van voertuigen die op benzine en diesel rijden. Deze emissies van fossiele brandstoffen zijn ook een directe oorzaak van klimaatverandering maar in de publieke perceptie worden deze twee kwesties nog steeds niet met elkaar in verband gebracht.

Door het inzetten op een koolstofarme economie ontstaat er in tal van sectoren een emissiereductie. Hiermee wordt niet alleen de kwestie klimaatverandering aangepakt maar ook de lucht verbeterd en aanzienlijke baten voor de menselijke gezondheid geleverd.

Door deze gemeenschappelijke baten te laten zien, blijkt dat er overtuigende argumenten zijn voor emissiereductie en dit helpt om de publieke perceptie te richten op de onmiddellijke baten van deze stappen.

Het project is in nauwe overeenstemming met Duurzaam Ontwikkelingsdoel 13 van de Verenigde Naties - Het verbeteren van onderwijs, bewustzijnsverhoging en de menselijke en institutionele bekwaamheid voor de mitigatie van klimaatverandering, aanpassing, impactreductie en vroeg waarschuwen.

Benadering door het Priestleycentrum

In het Instituut voor Klimaat- en Atmosfeerwetenschap is begonnen met het onderzoeken van de veranderingen in mortaliteit door blootstelling aan luchtverontreiniging en hoe deze mortaliteit onder verschillende scenario’s wijzigt. Onderzoekers aan het Priestleycentrum werkten al samen met longartsen aan Leeds om ziekenhuizen te leren hoe ze hun meest actuele mortaliteitscijfers kunnen gebruiken om de impact op de gezondheid van deze veranderende scenario’s te onderzoeken.

Dit project maakt gebruik van de volgende generatie scheikundige modellen en klimaatmodellen om de impact op het inzetten op de nettonulemissie te verkennen alsook de manier waarop dit leidt tot een parallelle reductie van toxische luchtverontreinigende stoffen waaraan de meerderheid van de wereldbevolking wordt blootgesteld.

Prospect

Door de directe lokale baten voor de menselijke gezondheid aan te tonen, die werkelijkheid kunnen worden door het reduceren van verontreinigende stoffen, worden de voordelen van emissiereductie versterkt en ingezet op een verandering in perceptie onder het algemene publiek.

“Ik kijk er zeer naar uit om met dit belangrijke onderzoek te kunnen beginnen, om duidelijker aan te tonen dat het vestigen van een koolstofarme economie niet alleen de wereldwijde opwarming kan verminderen, maar ook onze gezondheid kan verbeteren. Dit is een stimulans om een belangrijke bijdrage te leveren aan het veld waarin de kloof tussen de wetenschappelijke wereld, het publiek en beleidsmakers overbrugd wordt.”

Connor Clayton, PhD-onderzoeker aan Priestley