Duurzame ontwikkeling

Onze inzet voor het milieu

Al 35 jaar stelt Lansinoh gezondheid en welzijn van moeders en baby’s voorop.

HERBEBOSSING

Ons Initiatief Bomen Planten is een bedrijfsbreed programma met de nadruk op het belang van gezonden bossen.

Wist u dat het concept duurzaamheid zijn oorsprong in de bosbouw heeft?

Het werd als eerste geïntroduceerd door Hans Carl von Carlowitz, die stelde dat er een evenwicht moet zijn – we mogen niet meer hout kappen dan er bijgroeit.

Al onze lokale kantoren is gevraagd om dit op hun eigen manier te vertolken en om lokale actieplannen te ontwikkelen om de bossen weer te laten groeien. In Turkije planten onze collega’s op elke verjaardag van een werknemer drie bomen, dus in totaal zijn dat 500 bomen per jaar.

Ons team in Duitsland heeft ervoor gekozen om zich te richten op herbebossing van een gebied met een FSC-keurmerk, namelijk het Gatowerbos in de buurt van Berlijn. Ze hebben 1.500 bomen in één dag geplant.

In 2021 is Lansinoh France Benelux begonnen met het partneren met Reforest’Action. Voor elke verkochte (elektrische) borstkolf planten we 1 boom. Klik hier voor meer info over dit project.

Welke bossen zijn betrokken bij het Lansinoh & Reforest'Action initiatief?

Wij hebben ervoor gekozen deel te nemen aan het herstel van aangetaste bossen in de hele wereld, wat de sociaal-economische ontwikkeling zal bevorderen en de ontbossing zal tegengaan.

Dit herbebossingsproject zal de diversificatie van het massief mogelijk maken, met name door de introductie van loofbomen die de ontvangst van de biodiversiteit bevorderen. Vervolgens zal de aanplant van soorten die zijn aangepast aan de veranderende klimaatomstandigheden de duurzaamheid van de boshabitat waarborgen, ten gunste van de biodiversiteit. De bomen zullen ook koolstof in de atmosfeer opslaan en zo de klimaatverandering helpen bestrijden.

In Guinee wil ons herbebossingsproject tuinbossen aanleggen om de plaatselijke bevolking in staat te stellen fruit te oogsten en hun inkomstenbronnen te diversifiëren. Het wil ook mangroves planten om de kustlijn te herstellen en de stijgende zeespiegel te bestrijden.

Reforest'Action werkt samen met C4 EcoSolutions en AfriCarbon, twee Zuid-Afrikaanse bedrijven, om deze ecosystemen te herstellen door de aanplant van Spekboom, een lokale soort die essentieel is voor het ecologisch functioneren van de regio. Het project zal een nieuw systeem voor duurzaam begrazingsbeheer ontwikkelen.

In het hart van de regio Piura in het noorden van Peru wil ons herbebossingsproject over een periode van drie jaar 500.000 bomen per jaar planten om de aangetaste bodem te herstellen en de woestijnvorming in de regio tegen te gaan. De aanplant van bossen zal de erosie beperken en een extra bron van inkomsten vormen voor de inwoners van de regio.

 

Haïti, dat lang bekend stond als de parel van de Antillen, is de afgelopen eeuw zwaar getroffen door ontbossing. In 1920 was 60% van het grondgebied van Haïti bedekt met bossen, tegen slechts 2% nu. Hierdoor is Haïti helaas een van de meest ontboste landen ter wereld. Het project bestaat uit de ontwikkeling van agrobosbouw, het herstel van aangetaste ecosystemen en de bescherming van de biodiversiteit.

Hoe werkt het Reforest'Action-programma voor Lansinoh?

Voor alle elektrische borstkolven van Lansinoh die in 2021 in Frankrijk en de Benelux worden verkocht, worden bomen geplant! Dit initiatief geldt voor alle elektrische borstkolven die door onze partners worden verkocht. Voor borstkolfverhuur geldt het initiatief ook voor Smartpump-borstkolven die door apotheken of online verhuurbedrijven worden gekocht.

Welke Lansinoh borstkolven zijn betrokken bij het boomplantinitiatief?

Lansinoh past het boomplantinitiatief toe op zijn elektrische borstkolven.

Tire-lait électrique CompactTire-lait électrique 2 en 1Location de tire-lait, tire-lait électrique Smartpumpetails, maatvoering, verzendingsbeleid, of alles waarvan u denkt dat het verkopers zou helpen een geïnformeerde beslissing over uw producten te nemen. Deze sectie verschijnt bij alle producten.

De kust schoonmaken

Veel van onze producten worden in onze fabriek in Izmir in Turkije vervaardigd. Izmir is een havenstad aan de Egeïsche Zee en veel van onze collega’s zijn opgegroeid met een nauwe persoonlijke en vertrouwde relatie met het water.

Zij begrijpen hoe belangrijk gezonde oceanen zijn voor de algehele gezondheid van onze planeet.

Ons Turks productieterrein werkte samen met de lokale Kunststoftechnische Beroepsgerichte Middelbare School Mazhar Zorlu en richtte het project ‘Kust Opruimen’ op.

Het projectgebied is een stad vlak bij Izmir genaamd Foça – İngiliz Cape. Kijk hier naar hun laatste grote opruimactie – deze eindigde met 16 goedgevulde vuilniszakken en een schone kust.

Studiebeurs university of Leeds

Het Internationaal Klimaatcentrum Priestley aan de Universiteit van Leeds brengt wereldleidende expertise samen om onderzoek te doen voor het onderbouwen van robuuste en tijdige oplossingen om klimaatverandering en de impact ervan op de samenleving en ecosystemen aan te pakken. Wij sponsoren een driejarig promotietraject dat in oktober 2020 van start gaat. Tijdens dit promotietraject wordt onderzoek gedaan naar de ‘Gemeenschappelijke baten van de koolstofarme economie: verbeterde luchtkwaliteit en minder mondiale opwarming’.

Klik hier voor meer info over dit project.

Het probleem

Luchtverontreiniging veroorzaakt elk jaar de dood van bijna zeven miljoen mensen en bijna 90% van de wereldbevolking ademt lucht in die verontreinigd is door hoge verontreinigingsniveaus. In oktober 2019 zei het hoofd van de Britse National Health Service (NHS) dat luchtvervuiling een prioriteit is voor de volksgezondheid in het Verenigd Koninkrijk.

Het grootste deel van deze luchtverontreiniging is afkomstig van de verbranding van fossiele brandstoffen in industriële en huishoudelijke processen en van benzine- en dieselvoertuigen. Deze emissies van fossiele brandstoffen zijn ook een directe oorzaak van de klimaatverandering, hoewel de algemene publieke perceptie nog steeds moeite heeft deze twee zaken met elkaar in verband te brengen.

Het streven naar een koolstofarme economie zal in vele sectoren tot aanzienlijke emissiereducties leiden. Dit zal niet alleen de opwarming van de aarde tegengaan, maar ook de luchtkwaliteit verbeteren en een positieve en belangrijke bijdrage leveren aan de menselijke gezondheid.

De presentatie van deze voordelen moet een overtuigende reden voor emissievermindering opleveren, die ertoe bijdraagt de perceptie van het publiek te veranderen zodat het begrijpt dat deze maatregelen onmiddellijk moeten worden aangenomen.

Dit project is volledig in overeenstemming met VN-doelstelling 13 inzake duurzame ontwikkeling - verbetering van onderwijs, bewustmaking en menselijke en institutionele capaciteit voor de beperking van en aanpassing aan klimaatverandering, effectvermindering en vroegtijdige waarschuwing.

De aanpak van het Priestley Centre

Recent onderzoek van het Institute for Climate and Atmospheric Science is begonnen met het beoordelen van veranderingen in het sterftecijfer in verband met blootstelling aan luchtverontreiniging, en met het onderzoeken hoe dit sterftecijfer in verschillende scenario's zou kunnen veranderen. Onderzoekers van het Priestley Centre werken al samen met ademhalingsartsen van de Leeds University Hospitals en gebruiken de meest recente sterftecijfers om de gevolgen van veranderingen in deze scenario's voor de gezondheid te onderzoeken.

Dit project zal gebruik maken van geavanceerde chemische en klimaatmodellen om het effect te bestuderen van inspanningen om koolstofneutraliteit te bereiken, en hoe deze inspanningen zullen leiden tot een parallelle vermindering van de giftige luchtverontreinigende stoffen waaraan de meerderheid van de wereldbevolking wordt blootgesteld.

De vooruitzichten

De presentatie van de directe voordelen van lagere niveaus van verontreinigende stoffen voor de volksgezondheid op lokaal niveau zal helpen om het streven naar vermindering van de emissies te versterken en de publieke perceptie te veranderen.

"Ik kijk ernaar uit om aan dit belangrijke onderzoek te beginnen en te onderzoeken hoe het mogelijk is om duidelijker aan te tonen hoe het opbouwen van een koolstofarme economie niet alleen de opwarming van de aarde kan beperken, maar ook onze gezondheid kan verbeteren. Dit is een unieke kans om een belangrijke bijdrage te leveren aan een studiegebied dat een brug slaat tussen de wetenschappelijke gemeenschap, het grote publiek en beleidsmakers."

Connor Clayton, Doctoraal Onderzoeker bij het Priestley Centrum

De klimaatneutrale collectie

Ons doel voor 2030?

Een klimaatneutraal bedrijf worden door de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en te compenseren.

Wij ontwikkelen 100% natuurlijke en gezonde producten voor baby's en hun moeders. Om dit te bereiken werken we met het ClimateNeutral label.

Dit label wordt toegekend door een extern bureau en certificeert dat het product een ecologische voetafdruk van nul heeft. Voor meer informatie: https://cn.dfge.de/220101-2024-02/

Voor onderstaande producten bieden wij biologische formules, klimaatneutrale certificering, herbruikbare formaten en zo verantwoord mogelijke verpakkingen.

Klimaatneutraliteit wordt bereikt door de uitstoot van broeikasgassen te stoppen, te verminderen en te compenseren.

Ontdek de collectie

Onze resultaten

5 013

Geplante bomen

751

Tonnen CO2 opgeslagen

15 039

Dierenasiels gecreëerd

20 052

Maanden van gegenereerde zuurstof

5 013

Uren gemaakt